Stichting Dorpsraad Wernhout

Persberichten

Dorpsraad Wernhout eindelijk een feit

E-mailadres Afdrukken PDF

13-05-2009 - ‘Samen voorkomen dat Wernhout verwelkt’

debode De woonkern Wernhout van de gemeente Zundert heeft eindelijk een eigen dorpsraad. Het werd hoog tijd dat die er kwam, stellen de verschillende Wernhouters. Ze vinden dat hun dorp de laatste decennia als het ware aan de laatste ‘mem’ is komen te hangen, wat nadelige gevolgen heeft voor de leefbaarheid in hun dorp. Dat moet worden voorkomen.

In navolging van Achtmaal heeft nu ook Wernhout een dorpsraad. Initiatiefnemer Jan Backx is in zijn missie geslaagd. Aangezien hij lid is van de gemeenteraad staat hij langs de zijlijn. Een soort coach wanneer de dorpsraad in actie komt. “Ik ben blij dat we een goede club van enthousiaste mensen bij elkaar hebben weten krijgen onder voorzitterschap van Kees Hereijgers”, zegt Backx. Twee vrouwen maken van het negen tellende gezelschap deel uit. Alle leeftijden zijn er in vertegenwoordigd. “De komst van een dorpsraad werd gestimuleerd door de gemeente die omtrent dit onderwerp zelf een infoavond hield waarbij liefst ruim 130 belangstellenden waren,” vertelt Jan Backx.

Lees meer...
 

Dorpsraad krijgt gezicht

E-mailadres Afdrukken PDF

30-04-2009 - De dorpsraad in oprichting in Wernhout heeft een gezicht gekregen. Deze week zijn de namen bekend geworden van de mensen die in het adviesorgaan plaatsnemen.

Het dagelijks bestuur bestaat uit Kees Hereijgers (voorzitter), Cees Oostvogels (penningmeester) en Bronek Parol (secretaris). Het volledige bestuur bestaat uit negen personen. De grote aanjager van de dorpsraad is Jan Backx. Zelf neemt hij geen zitting in het bestuur. "Dat kan ook niet, want ik ben raadslid. Dan krijg je belangenverstrengeling en dat kan natuurlijk niet. Wel heb ik een adviserende functie."

Lees meer...
 

Genoeg animo dorpsraad

E-mailadres Afdrukken PDF

19-02-2009 - Het ziet er goed uit voor de nieuwe dorpsraad in Wernhout.
De informatieavond dinsdagavond in De Wierenbos heeft dertien aanmeldingen opgeleverd van mensen die zitting willen nemen in het adviesorgaan.

Adviseur van het geheel, Jan Backx, reageert bijzonder verheugd. "Ik verwachtte 50 mensen op de bijeenkomst in gemeenschapshuis De Wierenbos, maar het waren er 125. We hebben dertien aanmeldingen gekregen, mannen en vrouwen. En wat vooral heel goed is, drie jonge mensen."

Lees meer...
 

Kansen groeien voor dorpsraad in Wernhout

E-mailadres Afdrukken PDF

07-02-2009 - De kans wordt steeds groter dat Wernhout een eigen dorpsraad krijgt. De gemeente Zundert houdt dinsdag 17 februari een bijeenkomst in gemeenschapshuis Wierenbos om te kijken of er behoefte is aan een dergelijk initiatief. Iedereen is welkom.

Gemeenteraadslid Jan Backx, zelf woonachtig in Wernhout, pleitte vorig jaar al op persoonlijke titel voor de oprichting van een dorpsraad. "Ik ben blij dat de gemeente een bijeenkomst houdt om het draagvlak voor een dorpsraad te onderzoeken. Wij hebben een dergelijk orgaan hard nodig."

Lees meer...
 

Wernhout lijkt rijp voor een dorpsraad

E-mailadres Afdrukken PDF

Terwijl steeds meer verkeer door het dorp raast, wordt de leefbaarheid ook op andere terreinen bedreigd. Dat is onder meer het gevolg van vergrijzing en het vertrek van winkeliers.

29-11-2008 - "Direct na de publicatie van het artikel waren er al vijftien spontane reacties. En daar zijn er gisteren en vandaag nog verschillende bij gekomen. Het onderwerp leeft dus enorm in het dorp", zegt Jan Backx.

foto2En niet alleen hier, heeft hij inmiddels ervaren. Want ook op het gemeentehuis in Zundert lijken ze ervan doorgedrongen dat het nodige moet gebeuren om de leefbaarheid van Wernhout voor de toekomst veilig te stellen. "De burgemeester, de wethouder en de betrokken ambtenaren: allemaal hebben ze inmiddels hun medewerking toegezegd", stelt Backx tevreden vast. Dat zal tot uitdrukking komen in een brochure die de gemeente huis-aan-huis in Wernhout gaat verspreiden. Daarin worden nut en werkwijze van een dorpsraad uitgelegd. Ongetwijfeld zal daarin worden verwezen naar de ervaringen in Achtmaal, waar het afgelopen jaar onder meer al een dorpsontwikkelingsplan tot stand is gekomen. "Maar met alleen enthousiasme zijn we er nog lang niet in Wernhout", benadrukt Backx. " Mijn initiatief is slechts het begin. Het belangrijkste is dat er in het dorp nu eerst voldoende draagvlak ontstaat voor de oprichting van een dorpsraad. Daarvoor is een groep vrijwilligers nodig die het stokje van mij overneemt."

Lees meer...
 
U bent hier: